Skip to content Skip to footer

Sistemul de construcție al unei case de lemn din dulapi prefabricați este simplu și intuitiv, comparabil cu un lego pentru adulți. Piesele din lemn se îmbină între ele pe orizontală prin dublu nut și feder și prin chertare la capete, completând un perete perfect etanș la aer și umiditate, garantând o rezistentă adecvată.

 
Pereții se împart în trei categorii:
1. Pereți Simpli
de 40 sau 60 mm grosime
3. Pereți Lambrisați
Perete simplu de 40 sau 60 mm grosime cu izolație aplicată peste acesta și lambrisare de 20 mm grosime
2. Pereți Dubli
Doua rânduri de pereți de aceeași grosime cu izolație între aceștia

Menționăm că varianta lambrisării se realizează în doua etape. Deoarece îmbinarea dulapilor din lemn necesită o perioadă de tasare de aproximativ 3 luni, lambrisarea se va face într-o altă etapă de montaj după ce construcția se va tasa complet.

În funcție de varianta de construcție a pereților aleasă, se studiază schițele din proiectul de execuție și se scurtează elementele la dimensiunile optime iar apoi se începe premontajul construcției la sediul de produție.

Pe toată durata de execuție și montaj WOODARCH prioritizează protecția mediului. Premontajul se produce cu scopul de a verifica și remedia îmbinările pereților cu tocurile ferestrelor și ale ușilor și de a realiza elementele necesare pentru construcția acoperișului, respectiv căpriori, grinzi, bazii și astereală. Totodată acest premontaj are un rol important în reducerea deșeurilor rezultate în urma prelucării materiei prime și ajută echipa pentru a putea lucra cât mai curat și ordonat pe teren și de a scurta timpul asamblării finale.

După această etapă urmează demontarea și finisarea fiecărui
element în parte pe mașina de calibrat și șlefuit și parțial manual iar apoi se
trece la aplicarea stratului de protecție final (grund antibacterian, baiț, lac
sau impregnanți cerați).

Pentru finisajul lemnului WOODARCH folosește produse pe bază
de apă și ceară marca RENNER, Sirca

Toate elementele sunt ambalate și notate pe grupe pentru a fi transportate la destinație unde se va face montajul final al casei.

Casa se reasambleaza pe platforme betonate pregătite.

Se începe montarea construcției prin ridicarea pereților și
progresiv cu evoluția acestora se asează tocăria. După ce s-a ajuns la cota de înălțime maximă se asează grinzile și căpriorii pe pereții portanți. Când toate elementele sunt aliniate și perfect îmbinate se începe montajul asterealei care se îmbină prin nut și feder progresiv de la streașină până la coame și dolii.

Peste astereală se asează folia bariera de vapori fixată în capse,
și casetele separatoare între care se va așeza ulterior izolația. Izolarea
acoperișului se realizează adăugând material izolant ignifug – vată minerală
bazaltică, polistiren expandat ignifug, etc. Sistemul de amplasare a izolației
deasupra asterealei permite ca grinzile și căpriorii să rămână aparenți.

Peste izolație se asează un alt rând de folie de dispersie, prinsă tot prin capse, iar apoi se montează lănteții pentru fixarea și prinderea învelitorii. Se montează învelitoarea aleasă (tiglă, tablă, șindrilă, etc.) și accesoriile acesteia (dolii, coame).

După toate acestea se poate începe procesul de montare al podelei interioare. Pentru montarea pardoselii se adaugă lănteții de susținere, care vor ajuta și la ancorarea casei pe fundație, între care se va așeza izolația ingnifugă.